Z akého mesta alebo obce pochádzate?

Ktorý z dopravných prostriedkov v meste využívate najčastejšie?

Využívate dopravné prostriedky, ktoré mesto/obec ponúka?

Má Vaše mesto, alebo obec dostatočné prepojenie medzi rôznymi spôsobmi dopravy? (chodníky, zastávky, parkoviská, medzi sebou)

Keď kombinujete spôsoby dopravy, tak aké najčastejšie?

V čom vidíte najväčšie rezervy mesta/obce v ponúkaných možnostiach dopravy?

Čo by vás vedelo motivovať na presun z motorového vozidla na využitie iného spôsobu dopravy?

Koľko dopravných prostriedkov približne využijete denne?

Ďakujeme za zodpovedanie otázok

Ďakujeme, že ste sa zapojili do Európskeho týždňa mobility 2018

Zdieľať kvíz na Fecebooku